Med razli?nimi slubami in na?ini sluenja, s katerimi delna Cerkev udejanja svoje evangelizacijsko poslanstvo, zavzema kateheza posebno mesto. Je temeljno delovanje evangelizacije vsake delne Cerkve, po kateri daje kofija vernikom in vsem, ki elijo hoditi za Kristusom, pouk in vzgojo.

Kateheza je tako temeljna dejavnost v ivljenju delne Cerkve, da nobena kofija ne more biti brez svojega urada za katehezo. (CD 75)

Odbor za katehezo deluje v smislu zbiranja in posredovanja informacij ter organiziranja in izpeljave razli?nih projektov v povezavi s katehiziranci in katehetskimi sodelavci. Tukaj mislimo predvsem na:

1. Zbiranje informacij o katehetskem delu in o obkatehetskih dejavnostih, analiza stanja in izdelava na?rta.

2. Priprava izobraevanj na razli?nih ravneh za vse katehetske sodelavce ter skrb za duhovno formacijo laikih katehetskih sodelavcev.

3. Priprava raznih katehetskih priro?nikov in drugega didakti?nega materiala
4. Sodleovanje pri projektih na slovenski in metropolitanski ravni.
Dostopno je na spletni stani:
http://sku.rkc.si/
ku

 

PASTORALNI KOLEDAR

Januar 2020
N P T S Č P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
...